Datové centrum sociálních služeb v Libereckém kraji

Výzva k podávání žádostí k zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje

12. 6. 2014

Výzva k podávání žádostí k zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje

Dne 11. 6. 2014 vyhlašuje Liberecký kraj „Výzvu k podávání žádostí k zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje“. Do Základní sítě se mohou hlásit pouze sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, které mají územní působnost v Libereckém kraji, tedy poskytují sociální službu na území či občanům Libereckého kraje.

 

Výzvu a další informace naleznete na webových stránkách odboru sociálních věcí KÚLK: http://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/page2149/planovani-a-financovani-socialnich-sluzeb/zakladni-sit-socialnich-sluzeb

 

Sociální služby, které nebudou v Základní síti, nebudou Libereckým krajem finančně podporovány (prostřednictvím dotace z rozpočtu kraje, dotace z MPSV a individuálními projekty kraje (IP) realizovanými přímo krajem, které jsou spolufinancovány pomocí strukturálních fondů EU a státním rozpočtem ČR).

 

Do Základní sítě budou zařazeny sociální služby, které splní parametry potřebnosti a dostupnosti, kvality, nákladovosti/efektivnosti a vícezdrojového financování

 


V rámci individuálních projektů Libereckého kraje:

- projekt IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00032
- projekt IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00053.

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

UVM & Firon CMS

Zpracovávám...