Datové centrum sociálních služeb v Libereckém kraji

Poskytování sociálních služeb

Administrativní nástroje (legislativa, závazné procedury, postupy)

Koncepční nástroje (strategie, programy, plány)

Sociálně-psychologické nástroje (využívající lidského potenciálu, vzdělávání, komunikace, motivace)
  • seznam spolků, občanských sdružení, dobrovolnických aktivit v LK -
  • návody na přenos informací mezi obcí a veřejností, komunikaci -
  • odkazy na možnosti vzdělávání - projekt Zvyšování mediální gramotnosti v ČR (2013) (účast zdarma)

Finanční nástroje (finanční zvýhodnění a podpory, dotace a granty)

 V rámci individuálních projektů Libereckého kraje:

- projekt IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00032
- projekt IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00053.

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

UVM & Firon CMS

Zpracovávám...