Datové centrum sociálních služeb v Libereckém kraji

Kvalita

Modul Kvalita obsahuje nástroje na podporu rozvoje několika činností v oblasti sociálních služeb poskytovaných obyvatelům Libereckého kraje. Jedná se o kvalitu v rámci komunitního plánování sociálních služeb na obecní a krajské úrovni. Dále o kvalitu v poskytování sociálních služeb a následně o podporu mezoresortní spolupráce na úrovni obcí a kraje ve prospěch obyvatel Libereckého kraje.

Obsah tohoto modulu  je strukturován v souladu s  Elektronickou metodickou podporou tvorby rozvojových dokumentů obcí (2012, ORREP KÚ LK), následovně:

  • administrativní nástroje (legislativa, závazné procedury, postupy) - stanovují věcná a procesní pravidla,
  • koncepční nástroje (strategie, programy, plány, politické deklarace, územněplánovací dokumenty) - koordinují, formulují rozvojové představy a limity,
  • institucionální nástroje (instituce, spolupráce) - dávají subjekty dohromady, usnadňují výkon činnosti,
  • věcné nástroje (poskytnutí prostor) - hmotná podpora pro realizaci činností
  • sociálně-psychologické nástroje (využívající lidského potenciálu, vzdělávání, komunikace, motivace) - zvyšují akceschopnost aktérů,
  • finanční nástroje (finanční zvýhodnění a podpory, dotace a granty) - poskytují zdroje pro realizaci.

 V rámci individuálních projektů Libereckého kraje:

- projekt IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00032
- projekt IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00053.

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

UVM & Firon CMS

Zpracovávám...