Datové centrum sociálních služeb v Libereckém kraji

Seznam pracovních skupin a jejich členů

Územní řídicí skupina
 
Ing. Louma Miloslav
Brynda Josef
Hvel Květoslav
MgA. Hlubuček Martin
Horáková Eva
Kočvarová Ivana
MUDr. Kotowská Jarmila
Ing. Maříková Jana
PaedDr. Motlíková Milada
Rydvalová Eva, DiS.
Mgr. Řeháková Miluška
Sasková Eva
 
Odborná pracovní skupina "Rodina, děti a mládež"
 
Havel Květoslav
Hlaváčová Marie
MgA. Hlubuček Martin
Mgr. Kozlovská Blanka
MUDr. Kotowská Jarmila
Ing. Louma Miloslav
Ing. Maříková Jana
PaedDr. Motlíková Milada
Rydvalová Eva, DiS.
Soukeníková Ilona
Mgr. Řeháková Miluška
 
Odborná pracovní skupina "Senioři"
 
Bělochová Růžena
Fleišerová Adéla
Havlíčková Lenka
Havlíková Jitka
Horáková Eva
Jelínková Jaroslava
 
Odborná pracovní skupina "Zdravotně znevýhodnění"
 
Brynda Josef
Fleišerová Adéla
Havlíková Jitka
Kočvarová Ivana
Ing. Louma Miloslav
Ing. Maříková Jana
Mgr. Minářová Marcela
Paldusová Miroslava
Pešata Josef
Mgr. Pešatová Lenka
Petružálková Vladimíra 
Sasková Eva
Sedlmajerová Zdena


V rámci individuálních projektů Libereckého kraje:

- projekt IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00032
- projekt IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00053.

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

UVM & Firon CMS

Zpracovávám...