Datové centrum sociálních služeb v Libereckém kraji

Seznam pracovních skupin a jejich členů

Územní řídicí skupina
 
Ing. Pekař Jaromír
Ing. Beksa Martin
Boudný Petr
Bc. Cimbál Jaroslav
Kanclířová Lenka
Mgr. Kocourová Hana
Lízner Antonín
Macháčková Marie
Malá Lenka
Nejedlá Zdeňka
Prádlerová Jaroslava
Příhonská Marie
Rezler Michal
Tarabcová Lenka
Votrubec Jaroslav
Zajíčková Božena
Zajpt Tomáš
 
Odborná pracovní skupina "Děti a mládež"
 
Báča Zbyněk
Boudný Petr
Mgr. Brož René
Bc. Havlová Stanislava
Houšková Petra
Kanclířová Luďka
Mgr. Kocourová Hana
Kordová Eva
Mgr. Leitnerová Jana
Ing. Maříková Jana
Bc. Rohlová Karin
Štrincl Karel
 
Odborná pracovní skupina "Osoby ohrožené sociálním vyloučením"
 
Bláhová Dagmar
Boudný Petr
Kanclířová Luďka
Mgr. Hana Kocourová
Ing. Maříková Jana
Müller Patrik
Mgr. Nožičková Alena
Bc. Rohlová Karin
Bc. Simeth Jiří
Mgr. Šroudková Jaroslava
Trucka Luboš
 
Odborná pracovní skupina "Osoby se zdravotním postižením"
 
Halešová Alexabdra
PhDr. Kadavá Jana
Kanclířová Luďka
Bc. Kocourková Petra
Mgr. Kocourová Hana
Kurfirstová Marcela
Louda Josef
Macháčková Marie
Ing. Maříková Jana
Rendlich Karel
Šťastná Soňa
Mgr. Štoudková Jaroslava
Zajíčková Božena
Zajpt Tomáš
 
Odborná pracovní skupina "Senioři"
 
Bc. Cimbál Jaroslav
Čejková Jana
Chuchlíková Vladimíra
Jiskrová Jana
Kanclířová Luďka
Mgr.Kocourová Hana
Bc. Kozáková Jitka
Macháčková Růžena
Ing. Maříková Jana
Pecinová Hana
Prádlerová Jaroslava
Příhonská Marie
Smutná Milada
Zajíčková Božena
 


V rámci individuálních projektů Libereckého kraje:

- projekt IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00032
- projekt IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00053.

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

UVM & Firon CMS

Zpracovávám...