Datové centrum sociálních služeb v Libereckém kraji

Seznam pracovních skupin a jejich členů

Územní řídicí skupina
 
Průcha Josef
Ing. Maříková Jana
Ing. Fišerová Žaneta
Bališová-Zamlarová Radka
Ducháčková Jana
Hotovec Marek
 
Odborná pracovní skupina "Senioři a zdravotně postižení"
 
 
Průcha J.
Tomšová V.
Chmelařová
Hanzlíčková
Řáhová V.
 
Daníčková E.
Lejsková D.
Kahánková
 
 
 
Lišková Anna
Elisová
 
 
 
Odborná pracovní skupina "Rodina, děti a mládež"
 
Mgr.Tomšová Vladimíra
Průcha Josef
Anderová Zdeňka
Mgr. Fejfarová Božena
Mgr. Hozdová Daniela
Hrubá
Bc.Bartoš Ladislav
Mgr.Hýsková Jana
Juklová Zdeňka, Ing.
 
Kořínková
 
Mgr.Müllerová Iva
Nepimachová Renata
Peřinová Eva
 
 
 
 
 


V rámci individuálních projektů Libereckého kraje:

- projekt IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00032
- projekt IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00053.

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

UVM & Firon CMS

Zpracovávám...