Datové centrum sociálních služeb v Libereckém kraji

Seznam pracovních skupin a jejich členů

Řídicí pracovní skupina
 
Mgr. Jan Farský
Ing. Marcela Volšičková
Václav Baudys
Vlastimil Schovánek
Stanislav Doubek
Drahuše Hercíková
Ing. Jaroslav Křapka
Ing. Tomáš Šimek
Mgr. Petr Hlůže
Mgr. Josef Svoboda
Marie Kynčlová
Ivana Pavlatová
Milan Klikar
Jindřich Matura
Miloslava Koucká
Jaroslava Boudná
MUDr. Vít Šlechta
Ing. Zdeněk Šimon
Jarmila Kuželová
PhDr. Jindřich Vojta
Mgr. Kateřina Šromová
Luďka Kanclířová
Luděk Opočenský
Alena Bartoníčková
PhDr. Věra Picková
PeadDr.Miloslav Janata
Vladimír Mastník
Jarmila Mizerová
Mgr. Josef Svoboda
Mgr. Iva Kosová
Bc. Kateřina Tomínová - zástupce KÚLK
Mgr. Michaela Vodičková - zástupce KÚLK
 
Region Lomnicko
 
PS Senioři
 
Mgr. Josef Svoboda
Vlasta Čechová
Věra Bártová
 
PS Zdravotně postižení
 
Mgr. Josef Svoboda
Vlasta Čechová
Věra Bártová
 
PS Sociálně patologické jevy mezi dětmi a mládeží
 
Mgr. Josef Svoboda
Vlasta Čechová
Věra Bártová
 
Region Semilsko
 
PS Osoby se zdravotním postižením
 
Ivana Pavlatová
Bc. Vojtíšková Marie
Bělková Věra
Vinczeová Irena
Roubalová Marie
MUDr. Vavřinová
Janočko Milan
Albrechtová Zuzana
Mühlfaitová Jana
Vanclová Lenka
Bc. Redlich
Kuželová Jarmila
 
PS Senioři
 
Ing. Šimon Zdeněk
Farská Eva
Kocourková Lada
Maryšková Hana
Bažantová Zdena
Kobrová jitka
Bartoníčková Alena
Gorgoňová Anna
MUDr. Boháčová
JUDr. Pikorová
Bc. Redlich
Albrechtová Zuzana
 
PS Prevence sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží
 
Kriegel Jan
Kořínková Iva
Mgr. Peukerová
Mgr. Sobotík
Boudná Jaroslava
Mgr. Ulvr
Ing. Hlava
PhDr. Picková
Mgr. Bělková
Mgr. Šindelářová
Kmínek Petr
Baudys Václav
Ing. Koťátko
Novotná Alena
Kriegelová Gabriela
Mgr. Pavlatová
Mgr. Koucká
 
PS Osoby ohrožené sociálním vyločením
 
MUDr. Vít Šlechta
Kořínková Ivana
Mgr. Doležel
Mizerová Růžena
 
 
 
 


V rámci individuálních projektů Libereckého kraje:

- projekt IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00032
- projekt IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00053.

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

UVM & Firon CMS

Zpracovávám...