Datové centrum sociálních služeb v Libereckém kraji

Seznam pracovních skupin a jejich členů

 
Řídicí pracovní skupina
 
Ing. Čechová Jana
Bc. Kandl Jaroslav
Řehořková Jaroslava
Ing. Faistauer Petr
Kanclířová Luďka
Krůfová Jana
Mgr. Jandurová Kateřina
Brožová Jana
Ing. Kavánová Miloslava
Ing. Matyáš Petr
Zuzánková Anna
Süss Osvald
Rychtr Milan
Ing. Kubát Miroslav
Bc. Tomínová Kateřina
Mgr. Kosová Iva
 
Region Jilemnicko, PS Rodiny s dětmi a mládež
 
Havlíčková Julie
Ing. Škvorová
Vlach Lubomír
Mgr. Jandurová
Bc. Kandl
Podlipná Ludmila
Lalík Michal
 
Region Jilemnicko, PS Senioři a zdravotně postižení
 
Bc. Kandl
Šimková Danuše
Pochopová Hedvika
Liptáková
Mgr. Jandurová
Mgr. Kunátová
Řehořková Jaroslava
 
Region Jilemnicko, PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením
 
Brožová Jana
Hornová
Mgr. Jandurová
Krůfová Jana
Bc. Kandl
Zelinka
Pochopová
 
Region Rokytnicko, PS Senioři a OZP
 
Mgr. Kmínková
Řehořek
Šimůnková Danuše
Šimůnková Jaroslava
Mgr. Janouchová
Bc. Doubková
Hartigová Jana
Božová Jana
Hornová Iva
 
Region Rokytnicko, PS Matky s dětmi
 
Hanoutová Iveta
Brožová jana
Hornová Iva
Mgr. Šmídová
Mgr. Marková
 


V rámci individuálních projektů Libereckého kraje:

- projekt IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00032
- projekt IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00053.

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

UVM & Firon CMS

Zpracovávám...