Datové centrum sociálních služeb v Libereckém kraji

Seznam pracovních skupin a jejich členů

Řídicí skupina 
 
Mgr. Hušková Simona
Jozífková Naděžda
Bc. Hamplová Jana
Albrechtová Michaela
Češková Marie
Bc. Cvrček Jaroslav
Mgr. Dlouhá Tereza
PhDr. Fojtíková Jaroslava
Jaklová Věra
Mgr. Rýžaková Miroslava
Ing. Milena Havrdová

 

 
PS "Zdravotně znevýhodnění"
 
Češková  Marie
Bergmanová Růžena
Macháčová Zuzana
Pilná Petra
Hladíková Martina
Boudová Jana
Kubánková Václava
Dechťarová Antonie
Bindová Markéta
Kolomazníková Helena
Peštová Zuzana
Slámová Libuše
Šorfová Jitka
Pokorná Eliška
Dorčáková Lydie
Losertová Jana
Zikmundová Bohuslava
Hejralová Lucie
 
 
PS "Senioři"
 
Albrechtová Michaela
Bochertová Eva
Pokorná Eliška
Dorčíková Lydie
Havlíková Irena
Kulhánková Hana
Krtičková Iva
Duštírová Drahomíra
Petříčková Šárka
Žaludová Helena
Schromová Zdeňka
Jozífková Naděžda
Bartoníčková Alena
Jeníčková Markéta
Losertová Jana
Jaklová Věra
Rissová Marie
Havlová Kateřina
Paříková Alena
 
PS "Rodina, děti a mládež"
 
Hamplová Jana
Albrechtová Michaela
Havlová Kateřina
Jiránková Hana
Květová Zdeňka
Pospíšilová Věra
Selingerová Jitka
Stehlíková Zuzana
Flugrová Zdeňka
Šípková Martina
Švandrlíková Hana
Zemanová Martina
 
PS "Osoby ohrožené sociálním vyloučením"
 
Ševčíková Blanka
Hlavatá Jana
Lacinová Sylvie
Hodaňová Hana
Habrová Irena
Růžičková Dagmar
Šretr Tomáš
Vaněk Aleš
Pech Pavel 
 
 
 


V rámci individuálních projektů Libereckého kraje:

- projekt IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00032
- projekt IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00053.

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

UVM & Firon CMS

Zpracovávám...