Datové centrum sociálních služeb v Libereckém kraji

Seznam pracovních skupin a jejich členů

Územní řídicí skupina 
 
Mgr. Žáková Radoslava
Mgr. Erbanová Vladimíra
Horák Jiří
Chroust Pavel
Bc. Koutníková Jitka
Ing. Ramzer Dan
Mgr. Švejdová Alena
Bc. Alan Maria Uhura, R.N.

Odborná pracovní skupina "Osoby se zdravotním postižením" 

Pavel Chroust
VěraCermanová
Bc. Jan Coufal, DiS.
Mgr. Zdenka Burdová
Eva Kohoutová, DiS.
Bc. Jitka Koutníková
Mirka Kyksová, DiS.
Pavel Lžíčař
Pavla Maděrová
Bohumila Matoušková
Marie Tymešová
 
Odborná pracovní skupina "Senioři"
 
Bc. Alan Maria Uhura
Adámková Lenka
Marie Barešová
Eva Crhová
Věra Jurkovičová
Eva Kašíková
Jana Klinkáčková
Mirka Kyksová, DiS.
Jana Lipenská
Miroslava Mervová
Dagmar Michaelová
Irena Pavlíčková
Miluše Plíšková
Hana Severová
 
Odborná pracovní skupina "Národnostní a etnické menšiny"
 
Mgr. Radoslava Žáková
Ing. Alena Dvořáková
Petr Hampacher
Jiří Horák
Květoslava Jarková
Dana Karalová
Bc. Jitka Koutníková
Mirka Kyksová DiS.
Mgr. Marie Matušková
Bc. Alena Steffanová
Romana Šidlová
 
Odborná pracovní skupina "Osoby ohrožené sociálním vyloučením a drogově závislé"
 
Mgr. Alena Švejdová
Bc. Lucie Andršová
Pavlína Bartošová
Mirka Kyksová DiS.
Pavel Pech
Šárka Jirošová
Viktor Podmanický


V rámci individuálních projektů Libereckého kraje:

- projekt IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00032
- projekt IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00053.

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

UVM & Firon CMS

Zpracovávám...