Datové centrum sociálních služeb v Libereckém kraji

ČL - Osoby v sociální nouzi

 

MĚSTO ČESKÁ LÍPA

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ – PRACOVNÍ SKUPINA č. 2 „Osoby v sociální nouzi“ kontakty

Koordinátor:           Samková Eleonora

Tajemník:       Ing. Frömmelová Iva, Ph.D

 

Titul, příjmení, jméno

Zařízení

E-mail, telefon

Bc. Kasincová Anna

Centrum pro zdravotně postižené LK, o. p. s., Konopeova 812, Česká Lípa

czpcl@volny.cz

731 653 003, 487 853 481

Kotenová Petra, DiS.

Město Česká Lípa, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Lípa, Děčínská 389, Č. Lípa

kotenova@mucl.cz

487 885 522

PhDr. Kroulíková Dana

Městská knihovna Česká Lípa, p. o.

reditel@knihovna-cl.cz

487 883 444, 605 832 641

Bc. Lukeš Jan

Bc. Pech Pavel

Most k naději o. s., K-centrum Česká Lípa

vedouci.kccl@mostknadeji.cz

vedouci.tp@mostknadeji.cz

724 246 771, 487 831 545

Melišová Jiřina

Člen Výboru pro sociální politiku

melisova13@seznam.cz

732 871 440

Bc. Mišagová Tereza

Město Česká Lípa, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Lípa, Děčínská 389, Č. Lípa

misagovat@mucl.cz

487 885 501

Novotná Ilona

SNN Česká Lípa

filadelphia@seznam.cz

776 589 835

Novotná Jiřina

Zástupce veřejnosti

773 594 011

Ortová Eva

Farní charita Česká Lípa

Dubická 992, Česká Lípa

reditelna@fchcl.cz

775 600 532

Bc. Ottová Marcela

Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Česká Lípa, paní Zdislavy 419/ 6, Česká Lípa

   marcela.ottova@cl.mpsv.cz

950 108 400, 723 009 055

plk. Mgr. Rajt Petr

Policie ČR

cl.uo.podatelna@pcr.cz

974 471 222

Samkova Eleonora

(koordinátor pracovní skupiny)

Člen Výboru pro sociální politiku

ela.samkova@gmail.com

773  561 151

Mgr. Špinková Petra

Probační a mediační služba ČR Česká Lípa

Děčínská 389, Česká Lípa

pspinkova@pms.justice.cz

487 885 581

Ing. Frömmelová Iva, Ph.D.

Sociální služby města České Lípy, p. o., tajemník

referent@ssmcl.cz

734 399 793

 

 V rámci individuálních projektů Libereckého kraje:

- projekt IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00032
- projekt IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00053.

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

UVM & Firon CMS

Zpracovávám...