Datové centrum sociálních služeb v Libereckém kraji

ČL - Senioři a osoby se zdravotním postižením

MĚSTO ČESKÁ LÍPA

 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ – PRACOVNÍ SKUPINA č. 1 „Senioři a zdravotně postižení“- kontakty

 

Koordinátor:           Hurtová Petra

Tajemník:                 Ing. Frömmelová Iva, Ph.D.

Titul, příjmení, jméno

Zařízení

E-mail, telefon

Barkmanová Eva

ČESKOLIPSKÁ VESNA, o. s.

eva.barkmanova@seznam.cz

723 299 350

Mgr. Holá Lucie

Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.

lucie.hola@ranapece.eu

724 400 832, 485 109 564

Honzíková Lucie

ADRA, Dobrovolnické centrum

honzikova.lucie@seznam.cz

777 590 076

Bc. Hummelová Ilona

Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905,

Česká Lípa

reditel@nadeje-cl.cz

731 411 545, 487 763 324

Hurtová Petra

(koordinátor pracovní skupiny)

Člen Výboru pro sociální politiku

petulka5.10@seznam.cz

736 251 517

Mgr. Hynková Simona

Rytmus Liberec, o.p.s., Školní 2213, Česká Lípa

simona.hynkova@rytmus.org

773 010 040, 775 068 490

Chýlková Markéta

Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s.

ceska.lipa@hospiczdislavy.cz

733 741 383

Bc. Kasincová Anna

Némethová Kateřina

Centrum pro zdravotně postižené LK, o. s., Konopeova 812, Česká Lípa

czpcl@volny.cz

 487 853 481

Bc. Kragová Hana

Dolmen, o.p.s., Agentura pro chráněné bydlení

Dolmen@dolmen-liberec.cz

kragova@dolmen-liberec.cz

485 107 063, 773 618 737

Bc. Kubíčková Barbara

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,

odbočka Česká Lípa

kubickova.barbara@email.cz

603 935 436

Kulhánek Ladislav

Svaz neslyšících a nedoslýchavých Konopeova 812, Česká Lípa

ladislav3@seznam.cz

487 850 285

Lahnerová Ladislava

Sociální služby města České Lípy, p. o., Pečovatelská služba, Česká Lípa

vedouci.dps@ssmcl.cz

776 535152

Mgr. Lakatošová Kristina

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

lakatosova.kristina7@qmail.com

724 870 993

Rozehnalová Ludmila

Město Česká Lípa, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Lípa, Děčínská 389, Č. Lípa

rozehnalova@mucl.cz

731 435 028, 487 885 500

Samkova Eleonora

Člen Výboru pro sociální politiku

ela.samkova@gmail.com

773 561 151

PhDr. Zahrádková Zdena

Sdružení tělesně postižených Česká lípa, o.p.s. Školní 2213, Česká Lípa, veřejnost

Zahradkovaz@seznam.cz          606 161 859

Mgr. Zemanová Alena

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, p. o.,

Konopeova 812, Česká Lípa

zemanova.poradnacl@centrum.cz

487 853 203

728 153 376

Zemanová Eva

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o.p.s.

petrova49@seznam.cz

723 594 459

Žáčková Helena

Bučková Ivana

FOKUS Liberec, o.p.s., Ruská 3332, Česká Lípa

h.zackova@fokuslbc.eu

i.buckova@fokuslbc.eu

725 831 383, 725 172 166

Žalmanová Simona

Člen Výboru pro sociální politiku

zalmici@gmail.com

731 788 058

Ing. Frömmelová Iva, Ph.D.

Sociální služby města České Lípy, p. o.,   tajemník skupiny

referent@ssmcl.cz

734 399 793

 

 V rámci individuálních projektů Libereckého kraje:

- projekt IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00032
- projekt IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00053.

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

UVM & Firon CMS

Zpracovávám...