Datové centrum sociálních služeb v Libereckém kraji

ČL - Děti mládež

 MĚSTO ČESKÁ LÍPA

 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ – PRACOVNÍ SKUPINA č. 3„DĚTI A MLÁDEŽ“ KONTAKTY

 

 

 

Koordinátor:       Havlíčková Lenka

Tajemník:           Ing. Frömmelová Iva, Ph.D.

 

 

Titul, příjmení, jméno

 

Zařízení

 

E-mail, telefon

Havlíčková Lenka

Člen Výboru pro sociální politiku

masopustovalenka@seznam.cz

 

PhDr. Kroulíková Dana

Městská knihovna Česká Lípa, p. o.

reditel@knihovna-cl.cz

487 883 444, 605 832 641

Kučera Marek

ZUŠ Česká Lípa, p. o., Arbesova 2077, Česká Lípa

marek.kucera@zuscl.cz

731 615 882

Kulík Josef

Člen Výboru pro sociální politiku

pepik_­kulik@centrum.cz

776 037 739

Němcová Jana

Probační a mediační služba ČR Česká Lípa, Děčínská 390,

Česká Lípa

jnemcova@pms.justice.cz

487 885 582, 778 440 676

Netolická Miroslava

DDM Libertin, p. o., Škroupovo nám. 138, Česká Lípa

netolicka@libertin.cz

603 834 118

Mgr. Novotná Petra

Město Česká Lípa, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Lípa, Děčínská 389, Č. Lípa

novotna_p@mucl.cz

487 885 476

Ortová Eva

Farní charita Česká Lípa

reditelna@fchcl.cz

775 600 532

Mgr. Pomikálková Jindřiška

ZŠ, PŠ a MŠ Česká Lípa, p. o., Moskevská 679, Česká Lípa

zsms@seznam.cz

487 522 879, 736 767 538

Bc. Mišagová Tereza

Město Česká Lípa, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Lípa, Děčínská 389, Č. Lípa

rasinova@mucl.cz

487 885 501

Ing. Václavíková Hana

ÚP Česká Lípa

hana.vaclavikova@cl.mpsv.cz

950 108 439

Mgr. Valdmanová Monika

CZPLK o.p.s., Konopeova 812, Česká Lípa

czpcl@volny.cz

487 853 481

Mgr. Zemanová Alena

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Česká Lípa, p. o., Konopeova 812, Česká Lípa

zemanova.poradnacl@centrum.cz

487 853 203

 

Ing. Frömmelová Iva, Ph.D.

Sociální služby města České Lípy, tajemník skupiny

referent@ssmcl.cz

734 399 793

 

 V rámci individuálních projektů Libereckého kraje:

- projekt IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00032
- projekt IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00053.

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

UVM & Firon CMS

Zpracovávám...