Datové centrum sociálních služeb v Libereckém kraji

Katalog

UPOZORNĚNÍ - INFORMACE O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH NEJSOU NYNÍ AKTUALIZOVÁNY, NOVÉ STRÁNKY JSOU VE VÝSTAVBĚ

AKTUÁLNÍ DATA O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH NALEZNETE ZDE: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1500962210452_1

 

Katalog sociálních služeb poskytovaných v Libereckém kraji

Prostřednictvím filtrů "Cílová skupina", místo poskytování - "ORP" (území obce s rozšířenou působností), "Obec", "Služba", "Forma poskytování služby" či "Text" je možné vybrat z nabídky různé požadované informace týkající se poskytování sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Filtr "Text" umožňuje také přímé zadání IČ poskytovatele, názvu poskytovatele nebo registračního čísla poskytované služby. Nyní přibyla možnost exportovat informace o sociálních službách do formátu xls.. Na hlavní stránce je celkový export xls., po vyfiltrování konkrétních služeb se mohou exportovat do xls. pouze ty zvolené.

ZA AKTUÁLNOST ÚDAJŮ V KATALOGU ZODPOVÍDAJÍ POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Tištěná verze katalogu je ke stažení zde: Katalog

Cílová skupina:
ORP:
Obec:
Druh sociální služby:
Forma poskytování služby:
Text:

Tištěná verze katalogu je ke stažení zde: Katalog

 V rámci individuálních projektů Libereckého kraje:

- projekt IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00032
- projekt IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00053.

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

UVM & Firon CMS

Zpracovávám...